• 0452 2347575
  • info@orduosb.com

ORDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN ENDÜSTRİ MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM ALANI ARSASININ KİRAYA VERİLMESİ

ORDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN ENDÜSTRİ MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM ALANI ARSASININ KİRAYA VERİLMESİ

               İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

      İhale Usulü                                       : Açık Teklif Usulü

      İhalenin Yapılacağı Yer                       : Ordu OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu

      İhalenin Tarihi                                  : 12.02.2021

      İhalenin Saati                                   : 14:00

 

 Kiraya Verme İhale Şartnamesi ve Eklerinin Temini ve Başvuru Süresi

      İstekliler şartname ve dokümanları Ordu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden veya www.orduosb.com adresinden temin edebilir.

      Temin edilen ve istenilen evraklar istekliler tarafından en geç 12.02.2021 tarihi 12:00’a kadar kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra getirilen evraklar geçersiz sayılacaktır.

Ekli Dosylar
İHALE ŞARTNAMESİ PDF İNDİR